strelitz.gas24-enemax ab 1.4.2024

Arbeitspreis

Netto

12,86 Cent/kWh

Brutto

15,31 Cent/kWh

Grundpreis

13,55 Euro/Monat

16,12 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

12,76 Cent/kWh

Brutto

15,19 Cent/kWh

Grundpreis

16,55 Euro/Monat

19,69 Euro/Monat


Arbeitspreis

Netto

12,86 Cent/kWh

Brutto

15,31 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

13,55 Euro/Monat

Brutto

16,12 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

12,76 Cent/kWh

Brutto

15,19 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

16,55 Euro/Monat

Brutto

19,69 Euro/Monat


strelitz.gas24-enemax ab 1.2.2024

Arbeitspreis

Netto

12,75 Cent/kWh

Brutto

13,64 Cent/kWh

Grundpreis

13,55 Euro/Monat

14,50 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

12,65 Cent/kWh

Brutto

13,54 Cent/kWh

Grundpreis

16,55 Euro/Monat

17,71 Euro/Monat


Arbeitspreis

Netto

12,75 Cent/kWh

Brutto

13,64 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

13,55 Euro/Monat

Brutto

14,50 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

12,65 Cent/kWh

Brutto

13,54 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

16,55 Euro/Monat

Brutto

17,71 Euro/Monat


strelitz.gas24-enemax

Arbeitspreis

Netto

15,13 Cent/kWh

Brutto

16,19 Cent/kWh

Grundpreis

13,55 Euro/Monat

14,50 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

15,03 Cent/kWh

Brutto

16,08 Cent/kWh

Grundpreis

16,55 Euro/Monat

17,71 Euro/Monat


Arbeitspreis

Netto

15,13 Cent/kWh

Brutto

16,19 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

13,55 Euro/Monat

Brutto

14,50 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

15,03 Cent/kWh

Brutto

16,08 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

16,55 Euro/Monat

Brutto

17,71 Euro/Monat


Messpreis strelitz.gas24-enemax

Messpreis

Netto

3,05 Euro/Monat

Brutto

3,63 Euro/Monat

Messpreis

Netto

4,76 Euro/Monat

Brutto

5,66 Euro/Monat

Messpreis

Netto

23,53 Euro/Monat

Brutto

28,00 Euro/Monat


Messpreis

Netto

3,05 Euro/Monat

Brutto

3,63 Euro/Monat

Messpreis

Netto

4,76 Euro/Monat

Brutto

5,66 Euro/Monat

Messpreis

Netto

23,53 Euro/Monat

Brutto

28,00 Euro/Monat


Mehrpreis intelligenter Zähler Grundausstattung

Messpreis

Netto

1,82 Euro/Monat

Brutto

2,17 Euro/Monat

Messpreis

Netto

4,56 Euro/Monat

Brutto

5,43 Euro/Monat

Messpreis

Netto

25,97 Euro/Monat

Brutto

30,90 Euro/Monat


Messpreis

Netto

1,82 Euro/Monat

Brutto

2,17 Euro/Monat

Messpreis

Netto

4,56 Euro/Monat

Brutto

5,43 Euro/Monat

Messpreis

Netto

25,97 Euro/Monat

Brutto

30,90 Euro/Monat